Dziś sukces

mierzy się poczuciem dobrostanu

Stwórz zdrową i efektywną organizację z Akademią Zdrowa Organizacja

Witaj w Akademii Zdrowa Organizacja – miejscu, gdzie zdrowie i dobrostan pracowników stają się priorytetem każdej firmy.
Nasza akademia to innowacyjne podejście do zarządzania zdrowiem i samopoczuciem w miejscu pracy, które przekłada się na lepsze wyniki i satysfakcję zespołu.
Nasza misja:
Wierzymy, że zdrowy pracownik to twój największy skarb! Dlatego nasza misja polega na tworzeniu środowisk pracy, które wspierają zdrowie fizyczne i psychiczne, promują równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększają zaangażowanie i produktywność zespołów.

W czym jesteśmy najlepsi:

 • Programy wellness: Kompleksowe programy zdrowotne, w tym warsztaty z zakresu mindfulness, zarządzania stresem i zdrowego stylu życia.
 • Indywidualne konsultacje zdrowotne: Indywidualne sesje z dietetykami, psychologami i trenerami personalnymi.
 • Szkolenia i warsztaty: Edukacyjne sesje dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu tworzenia zdrowego miejsca pracy.
 • Audyt zdrowotny: Ocena i rekomendacje dotyczące poprawy warunków pracy i zdrowia pracowników.
 • Testy psychologiczne
 • Współtworzenie zdrowych przestrzeni w miejscu pracy

Dlaczego warto współpracować z nami?

 • Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników
 • Redukcja absencji i wypalenia zawodowego
 • Poprawa ogólnej efektywności i atmosfery w pracy
 • Profesjonalne wsparcie i doradztwo
 • Doświadczeni trenerzy z nastawieniem na efekt

Sesje
indywidualne

Szkolenia
rozwojowe

Nie ma znaczenia jaką organizację reprezentujesz, w jakiej pracujesz:

 • biznes,
 • oświata,
 • placówki medyczne,
 • służby mundurowe,
 • organizacje społeczne,

– każda na jakimś poziomie wymaga wsparcia, rozwoju i budowania odporności pracownika. Dlatego oferta skierowana jest do każdej organizacji, które zależy na przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz stabilizacji, wzmocnieniu i nauce kompetencji miękkich (kompetencje przyszłości).

Zdrowa organizacja
Zdrowa organizacja

Zdrowa organizacja to metaforyczne porównanie do zdrowego organizmu. W sposób holistyczny łączą się w niej i przeplatają systemy i relacje, wzajemnie na siebie oddziaływując. W pojęciu tym można zawrzeć wiele aspektów służących zdrowiu, rozwojowi, jakości pracy i ogólnemu wpływie na otoczenie i środowisko.

Stabilność organizacji

Celem akademii jest wdrożenie rozwiązań mających na celu stabilność organizacji, która łączy eko wartości, pozytywny wpływ na środowisko i potrzeby bezpieczeństwa, stabilizację pracowników i interesariuszy.

Różnorodność i inkluzywność

Otwarcie na różnorodność determinuje tworzenie sprzyjających warunków do budowania interdyscyplinarnych zespołów. Różnorodność  wpływa na biznes a inkluzywność na kulturę i przynależność do organizacji.

Równowaga wewnętrzna

Rezultatem działań akademii jest jej równowaga wewnętrzna, którą można porównać do homeostazy w organizmie człowieka. W nowej perspektywie i zwiększonej świadomości społeczeństwa, to człowiek i jego samopoczucie oraz jego samorealizacja określają wydajność i produktywność organizacyjną.

Zrównoważona organizacja

Zrównoważona (zharmonizowana) czyli zdrowa organizacja przyszłości, wychodzić ma poza pojęcie sustainability, by zapewnić sobie długoterminowe przetrwanie w otoczeniu kryzysu i ciągłych zmian. W nowoczesnym zarządzaniu to holizm, gotowość na naukę i zwinne planowanie zabezpieczają interesy organizacji.

Przyszłość

Wraz z rozwojem globalnym w aspekcie wdrażania rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0, wymagana jest zmiana postaw pracowników. Zdrowa organizacja kształtuje nastawienie pracownika do idei uczenia się przez całe życie. 

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe, znane również jako zespół wypalenia zawodowego (ang. Burnout syndrom), to stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przewlekłym stresem związanym z pracą. Objawia się charakterystycznymi symptomami somatycznymi i psychicznymi.

Jest to reakcja na długotrwałe narażenie na wysokie wymagania zawodowe, chroniczny stres a także brak równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Objawy wypalenia zawodowego mogą obejmować fazy:

 1. Wyczerpanie emocjonalne: Osoba odczuwa chroniczne uczucie zmęczenia, braku energii i wyczerpania psychicznego. Może mieć trudności z koncentracją i odczuwaniem przyjemności z pracy.
 2. Depersonalizacja: Osoba może rozwijać cyniczne, oziębłe lub negatywne podejście do pracy i współpracowników. Może odgradzać się emocjonalnie od innych ludzi i tracić empatię.
 3. Obniżona ocena własnych możliwości (tzw. efektywność zawodowa).

Czym jest dobrostan i czy to tylko nowy trend?

DOBROSTAN to stan subiektywnego odczuwania zadowolenia z życia oraz zaspokojenia potrzeb wyższych i wyższych. Określamy go jako stan subiektywnego doświadczenia i subiektywnej jakości życia. Wynika on z realizacji różnych potrzeb w tym bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz samorealizacji.

DOBROSTANU nie określamy a często badamy z różnych perspektyw, włączając w to perspektywę psychologiczną, ekonomiczną, indywidualną i kulturową. Istotą jest aby podczas gdy dobrostanu wziąć pod uwagę zarówno kryteria subiektywne (takie jak zadowolenie z życia), jak i obiektywne. Dobrostan nie jest tylko nowym trendem, ale istotnym aspektem życia jednostek oraz społeczeństw.

Czym jest dobrostan i czy to tylko nowy trend?

„Dążenie do szczęścia jest celem ludzkiego życia” - Arystyp z Cyreny

Biznesowy efekt wzmocnienia organizacji

Badania wykazują, że kiedy ludzie mają wyższy poziom dobrostanu

 • zwiększają zaangażowanie w pracę
 • chętniej rekomendują organizację (poczucie wspólnoty i lojalności)
 • ich praca jest bardziej efektywna
 • ryzyko wypalenia zawodowego gwałtownie spada
 • rzadziej odchodzą z miejsca pracy
 • rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich
 • ich rotacja jest niższa o nawet o 40%
 • zwiększa się poziom kreatywności kilkukrotnie
 • mają wyższe poczucie sensu tego co robią
 • mają lepsze relacje w pracy
 • dzielą się pomysłami
 • organizacja wykazuje wyższy wynik finansowy i jest stanowi wyższą wartości dla akcjonariuszy
Wellbeing w organizacji

Cztery filary dobrostanu, które wdrażam w trakcie szkoleń

Zdrowa organizacja - wellbeing

Przygotuj firmę na nowe pokolenie, które najbardziej ceni kultury organizacyjne zorientowane na:

 1. Radość i satysfakcję z pracy
 2. Osobisty rozwój i potrzeby pracownika
 3. Poczucie sensu i znaczenia w miejscu pracy

(Raport Culture.buzz (Qmatch, maj 2020)

Proces wdrażania strategii budowania dorostanu w organizacji to przejście przez następujące obszary

Obszar 1

Dobrostan fizyczny - grafika

Dobrostan fizyczny

Główną wartością i siłą każdej firmy są jej pracownicy. Ich dobre samopoczucie oraz zdrowie są więc niezwykle ważne. Istnieje wiele sposobów, aby zadbać o zespół i zachęcić do zdrowego stylu życia. Rozwiązaniem są specjalne programy prozdrowotne. Najchętniej firmy korzystają z opcji wellness w ramach której przeprowadzamy spotkanie on-line lub na żywo, w kategoriach: sen, relaks i regeneracja, racjonalne odżywanie, kondycja psycho-fizyczna, właściwa pielęgnacja w pracy i po pracy. Akcje zdrowia organizowane na rzecz Pracowników cieszą się dużym zainteresowaniem.

Dobrostan fizyczny - grafika

Dobrostan fizyczny - wellness – energia, kondycja psycho-fizyczna, witalność, siła, zdrowa sylwetka, prewencja zdrowotna, Selfmanagement.

 1. Filary i protokoły zdrowia.
 2. W rytmie zegara biologicznego – droga do dobrostanu.
 3. Brain- food - spotkanie z dietetykiem.
 4. Kondycjonowania ciała – fakty i mity.
 5. Wybory żywieniowe kluczem do wysokiej efektywności w pracy.
 6. Zdrowe plecy, zdrowy kręgosłup, ergonomia.
 7. Body-reading - rozpoznaj symptomy z ciała.
 8. Odporność psycho-fizyczna– wiedza i praktyka.

Obszar 2

Dobrostan psychiczny - grafika

Dobrostan psychiczny

Obszar psychiczny – to niezwykle ważny aspekt naszej egzystencji zarówno prywatnej jak i zawodowej. Zarówno budowanie poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w miejscu pracy jak i rozpoznanie sygnałów przeciążenia stresowego i wykorzystanie metod przeciwdziałania są siłą do przetrwania trudnych i niestabilnych sytuacji. Dlaczego ten obszar jest tak ważny? Ponieważ uczy przechodzenia przez zmiany zachodzące w firmie jak i zewnętrzne, charakterystyczne dla dzisiejszej zmieniającej się rzeczywistości
Uczy oswajania lęku, strachu, którego każdy doświadcza i ogranicza ich eskalację. Uczy jak budować odporność psychiczną i zarządzać kryzysem w zespole.

Dobrostan psychiczny - grafika

Dobrostan psychiczny

 1. Budowanie poczucia własnej skuteczności (self-efficacy) w miejscu pracy.
 2. Sygnały przeciążenia stresowego i metody przeciwdziałania.
 3. Jak prokrastynacja wpływa na efektywność?
 4. Czy work-life-balance działa?
 5. Inteligencja emocjonalna kluczem do rozwiązywania konfliktów.
 6. Łagodne przejście przez zmianę – możliwości jednostki i grupy.
 7. ABC emocji – wg Racjonalnej Terapii Zachowania – case-study.
 8. Jak przekonania i wzorce ograniczają drogę do kariery.

Obszar 3

Dobrostan intelektualny

Dobrostan intelektualny

Kapitał intelektualny jest ogromnym zasobem dla każdej organizacji. Dzięki pracownikom zorientowanym na wyniki firmy, osiągane są twarde cele – finansowe, terminowe. Osoby o wysokim kapitałem intelektualnym są szczególną grupą, której warto wzmacniać dobrostan intelektualny, przez umiejętne wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych i pracy zespołowej.

Celem interwencji w tym obszarze jest wskazanie otwarcia na inkluzywność. Zdolność krytycznego myślenia, analizy i sprawne rozwiązywanie problemów są miernikami potencjału osoby, zwłaszcza managera i lidera. Spotkania pokazują jak wykorzystywać i wzmacniać mocne strony, oraz jak łączyć kompetencje twarde z miękkimi.  Naturalne predyspozycje kształtowane są odpowiednimi technikami oraz pogłębianiem wiedzy z dziedziny neuronauki.

Dobrostan intelektualny

Dobrostan intelektualny – chęć poznawania, uczenia się, otwartość na różnorodność, świadomość, integracja w miejscu pracy

 1. Wyzwania organizacji a sztuka wykorzystania potencjału umysłu.
 2. Wykorzystanie własnych talentów i mocnych stron w środowisku pracy.
 3. Kreatywność i „reguła 4 Z” drogą do integracji zespołu.
 4. Job crafiting – metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu w miejscu pracy.

Obszar 4

Dobrostan duchowy - grafika

Dobrostan duchowy

Dobrostan duchowy nawiązuje do aspektu ogólnego dobrostanu jednostki, który odnosi się do poczucia sensu, spełnienia w życiu. Wynikiem działań jednostki jest poczucie sukcesu, którego skutkiem jest jak radość, nadzieja, wdzięczność, spokój a za nimi przywództwo najwyższego stopnia. 

Dobrostan duchowy w organizacji odnosi się do głębokiego poczucia sensu wizji i misji firmy przez wszystkich interesariuszy, nie tylko pracowników. Organizacja z kapitałem duchowym, tworzy kulturę organizacyjną opartą na wartościach, doskonali się i uczy wraz ze zmianą bez negatywnych skutków dla pracownika..

W praktyce, dobrostan duchowy może być rozwijany poprzez medytację, praktyki integrujące społeczność pracowników z różnych obszarów pracy, refleksję nad swoimi celami i wartościami, poszukiwanie nowych doświadczeń, które rozszerzają horyzonty misji firmy, nawiązującej do fundamentalnych potrzeb i prawd świata.

Dobrostan duchowy - grafika

Dobrostan społeczny i duchowy

 1. Mindfullness i techniki relaksacji w domu i miejscu pracy.
 2. W poszukiwaniu szczęścia i dobrostanu (wg cebulowej teorii szczęścia).
 3. GOLD – znajdź swój osobisty złoty środek.
 4. Spiritual-mentoring -sesje grupowe – 2-7 osób
 5. W poszukiwaniu wewnętrznej motywacji.

Zapraszam do organizacji przyszłości
– w ramach akademii
Weronika Laura Ławniczak CO Holispace

ZDROWA ORGANIZACJA

Wraz z ekspertami przeprowadzam liderów, managerów i zespoły przez zmianę, kształtując nowe podejście do nowoczesnego zarządzania. Zarówno rozwijanie kompetencji miękkich, nauka rezyliencji jak i odporność psycho-fizyczna warunkują siłę zdrowej organizacji.

Co mnie wyróżnia?

Doświadczenie, ogromna intuicja, empatia i efekty co przekłada się na 100% zadowolonych Klientów

Za mną:

 • 20 lat pracy w największych spójkach związanych z infrastrukturą inżynierską
 • 4 lata prowadzenia Instytutu Zdrowia Holispace
 • 16 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń rozwojowych
 • 18 lat nauki związanej ze zdrowiem, holistycznym podejściem do człowieka

Weronika Laura Ławniczak

Warto wiedzieć - Artykuły

Otyłość jest chorobą

Otyłość jest chorobą

W porównaniu z Japończykami Polacy żyją średnio o 10 lat krócej, natomiast o 5 lat dłużej w niepełnosprawności. Dane są alarmujące. W latach siedemdziesiątych na otyłość cierpiało 25% Polaków, w 2016 r. 65%, a prognoza

Czytaj więcej »
Rezyliencja – kapitalny kapitał

Rezyliencja – kapitalny kapitał

Rezyliencja – kapitalny kapitał Rezyliencja to prężność umysłu, niezłomność, prężne podnoszenie się w przypadku przeciwności losu i trudnych sytuacji. Często rezyliencja, nazywana jest odpornością psychiczną,

Czytaj więcej »

Wywiady i spotkania

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Poznaj opinie moich klientów

Prezes Zarządu - Fundacja Mętlik w głowie
Prezes Zarządu - Fundacja Mętlik w głowie@Agnieszka Dąbrowska
Czytaj więcej
„Rekomenduję współpracę z Weroniką Ławniczak. Profesjonalizm i ogromna wiedza, została przekazana uczestniczkom warsztatów w bardzo przystępnej i ciekawej formie. Dużo praktycznych wskazówek i inspiracji. Weronika ma w sobie ogrom pasji i charyzmy, co w połączeniu z wiedzą przekłada się na zadowolenie uczestników i pochlebne opinie"
Psycholog
Psycholog@Aneta Dąbrowska
Czytaj więcej
"Z Weroniką miałam przyjemność współpracować przy jednym z projektów wellbeingowych. Jej profesjonalizm i emanujący wewnętrzny pokój sprawił, iż współpraca przebiegała w komfortowych warunkach. Weronika ma ogromne doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego wellbeingu oraz prowadzenia biznesu. Polecam każdemu, kto ceni sobie wysoką jakość, dobrą komunikację oraz holistyczne podejście."
HR Specialist CEE
HR Specialist CEE@Paulina H.
Czytaj więcej
„Dzień dobry Pani Weroniko,
Jesteśmy bardzo zadowoleni z ilości oraz jakości prezentowanych treści w trakcie webinarów. W tych trudnych czasach, pełnych napięć, pośpiechu i niepokoju przypomnieliście nam Państwo jak ważne jest skupienie na sobie, jaka rolę w naszym życiu odgrywa dobrostan oraz jak do niego skutecznie dążyć. Zwróciliście Państwo również uwagę na to co wpływa na codzienna konsumpcję naszej energii a technika prawidłowego oddechu udowodniła jak niewiele potrzeba do uspokojenia myśli i ciała. Uczestnicy spotkania zostali zaangażowani do aktywnego udziału, udało się zachować dyscyplinę czasową oraz co bardzo ważnie – spotkanie w języku angielskim prezentowało dokładnie ten sam poziom co spotkanie w języku polskim.”
LOXX Logistic connects europe
LOXX Logistic connects europe@Iwona Betlejowska
Czytaj więcej
„W rytmie szczęścia - Twoja droga do dobrostanu” Potwierdzamy, że odbiorcami werbinaru była 26 — osobowa grupa pracowników firmy LOXX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach Święta Kobiet i miało poruszać kwestie osiągania dobrostanu w codziennych czynnościach w tym w pracy. Webinar został przeprowadzony zgodnie z naszymi wymaganiami, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Program szkolenia uwzględniał zagadnienia praktyczne, wskazówki i przykłady, które w prosty sposób wzmacniają wita1ność życiową, wskazują kierunek działania na drodze do zdrowego stylu życia, poprawiają komfort pracy. Rekomendujemy Weronikę Ławniczak jako profesjonalnego, rzetelnego specjalistę we współpracy podczas organizowanych webinarow z dziedziny holistycznego dbania o zdrowie i life-balance. Zaproponowane dobre praktyki w ramach zdrowego stylu życia, zostały wprowadzone we firmie i są nadal kontynuowane. Korzyści jakie uzyskali pracownicy po webinarze, przełożyły się nie tylko na dobrą atmosferę pracy, ale i otwartość na dalsze tego typu szkolenia.
Poprzedni
Następny
Scroll to Top