Zdrowa organizacja

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe

Znane również jako zespół wypalenia zawodowego (ang. Burnout syndrom), to stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przewlekłym stresem związanym z pracą. Objawia się charakterystycznymi symptomami somatycznymi i psychicznymi.

Jest to reakcja na długotrwałe narażenie na wysokie wymagania zawodowe, chroniczny stres a także brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Koreluje z niską odpornością psychiczną i innymi zmiennymi.

Objawy wypalenia zawodowego mogą obejmować fazy:

  1. Wyczerpanie emocjonalne: Osoba odczuwa chroniczne uczucie zmęczenia, braku energii i wyczerpania psychicznego. Może mieć trudności z koncentracją i odczuwaniem przyjemności z pracy.
  2. Depersonalizacja: Osoba może rozwijać cyniczne, oziębłe lub negatywne podejście do pracy i współpracowników. Może odgradzać się emocjonalnie od innych ludzi i tracić empatię.
  3. Obniżona ocena własnych możliwości (tzw. efektywność zawodowa).

Wypalenie zawodowe może prowadzić do obniżonej wydajności i efektywności w wykonywaniu zadań zawodowych. Osoba może odczuwać frustrację, bezproduktywność i poczucie bezużyteczności.

Wypalenie zawodowe może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne jednostki, a także na jej relacje i satysfakcję z życia. Może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, takich jak depresja, lęk, problemy związane ze snem, choroby serca i inne problemy psychosomatyczne.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu obejmuje całe spektrum możliwości w tym:

  • zarządzanie stresem,
  • utrzymanie równowagi wewnętrznej oraz między pracą a życiem prywatnym,
  • dbanie o zdrowie fizyczne i emocjonalne,
  • budowanie wsparcia społecznego
  • ustanowienie granic i umiejętność odmawiania zadań, kiedy to konieczne.

W niektórych przypadkach może być konieczne zasięgnięcie pomocy specjalisty, takiego jak psychiatra, psycholog lub terapeuta, w celu radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i przywrócenia równowagi i satysfakcji w życiu zawodowym.

Terapia wypalenia zawodowego jest wielokierunkowa, gdzie istotnym elementem jest nauka sposobów radzenia sobie ze stresem, nauka relaksacji i prawidłowej organizacji czasu pracy (selfmenegment), odpowiedniej komunikacji.

Weronika Ławniczak

Mentor, terapeuta behawioralny

Zapraszam do kontaktu …

Scroll to Top