Zdrowa organizacja

Czym jest dobrostan i czy to tylko nowy trend?
Czym jest dobrostan i czy to tylko nowy trend?

Dobrostan to stan subiektywnego odczuwania zadowolenia z życia oraz zaspokojenia potrzeb wyższych i wyższych. Określamy go jako stan subiektywnego doświadczenia i subiektywnej jakości życia. Wynika on z realizacji różnych potrzeb w tym bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz samorealizacji.

Dobrostanu nie określamy a często badamy z różnych perspektyw, włączając w to perspektywę psychologiczną, ekonomiczną, indywidualną i kulturową. Istotą jest aby podczas gdy dobrostanu wziąć pod uwagę zarówno kryteria subiektywne (takie jak zadowolenie z życia), jak i obiektywne. Dobrostan nie jest tylko nowym trendem, ale istotnym aspektem życia jednostek oraz społeczeństw.

autorka: Weronika Laura Ławniczak

Scroll to Top