Sesje mentoringowe

„Każdy powinien stworzyć własną definicję sukcesu”

Weronika Laura Ławniczak

Dlaczego wartą umówić się ze mną na mentoringową sesję indywidualną?

Od wielu lat jako terapeuta i mentor, towarzyszę osobom w świadomych wyborach by chronić

  • zdrowie
  • odporność psychiczną
  • poszerzać strefę komfortu, oraz rozwijać rezyliencję.

Prowadząc Instytut Holispace wraz ze środowiskiem lekarskim i ekspertami wellness, obserwuję każdego dnia podobne. potrzeby ludzi. Są nimi zdrowie i siła umysłu do realizacji celów prywatnych i zawodowych. 

Podejście holistyczne daje najlepszy efekt, gdy łączę terapię z mentoringiem. Doświadczenie biznesowe pozwala mi na „wejście w buty” w trakcie sesji i spojrzenie na problem oczami Mentee. 

Co jest ze mną możliwe

Zwiększanie życiowej energii przez poznanie i zrozumienie nieświadomego pogłębiania jej deficytów.

Pokazuję przestrzeń na odkrywanie swojej tożsamości

Wspieram stawianie granic.
Pomagam odzyskać wartościowy czas działania

Pokazuję strategie i narzędzia do wzmocnienia siebie i swojego biznesu

Wskazuję aspekty do prowadzenia biznesu w zgodzie ze swoją wizją siebie.

Mentoring – w drodze do dobrostanu osobistego

Etap1 Selfmanagement – Zarządzanie własną energią życiową

Etap 2 Mental&body-health – budowanie odporności psycho-fizycznej

Etap 3 Rozwój kapitału liderskiego – rezyliencja, poczucie sensu, nadzieja na sukces, optymizm

Etap 4 Rozwój duchowy – rozmowy o ego w przywództwie, poszukiwanie wartości,  poczucie wpływu.

ABC mentoringu, czyli same korzyści w relacji Mentor - Mentee

Mentoring jest wsparciem w rozwoju, w zmianie życiowej, w trudnych lub dobrych chwilach.

Weronika Laura Ławniczak_Mentring

W jaki sposób współpracuje Mentee z Mentorem i jakie daje korzyści?

  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem: Mentor, wykorzystuje bogate doświadczenie w danej dziedzinie, wspiera w rozwoju, poleca formę edukacji, konkretne treści.
  • Rozwój umiejętności i kompetencji: Mentor może pomóc Ci w rozwoju konkretnych kompetencji. Dzięki temu możesz rozwijać i udoskonalać swoje umiejętności, pomogą poszerzyć horyzonty i stawić czoła nowym sytuacjom.
  • Budowanie pewności siebie: Mentorowanie może pomóc Ci pomóc sobie w podjęciu decyzji administracyjnej i ocenie sytuacji. Dzięki mentorowi, będziesz rozwijać swoje umiejętności i będziesz mieć większą wiarę we własne możliwości.
  • Rozwój sieci kontaktów: Mentor może wprowadzić Cię do Twojej sieci współpracy, co może otworzyć drzwi do nowych możliwości współpracy, mentorów branżowych, klientów, partnerów biznesowych itp. Aby przyspieszyć Twój rozwój biznesowy i zbudować budowanie wartościowych relacji.
  • Inspiracja i motywacja: Mentor może służyć jako inspiracja i motywacja do osiągania swoich celów. Obserwowanie sukcesu mentora i słuchanie jego historii może budzić w Tobie motywację do działań i dążenia do sukcesu.
  • Feedback i refleksja: Mentor może przedstawić efektywny feedback, który pomoże Ci w doskonaleniu swoich umiejętności i współpracy.

Wszystkie te elementy wzajemnie się zazębiają. Na każdej z sesji lepiej poznając silne strony Mentee, wskazuje pole do zwiększenia tego potencjału.

Co jest możliwe na sesji ze mną?

Jako Mentor dołączam w trakcie sesji terapie na redukcję stresu, podnoszące energię życiową. Jako dietetyk prowadzę kompleksowe sesje zdrowotne i wzmacniające organizm na drodze do zdrowego stylu życia.  

Co, kiedy osiągnąłem/am sukces, mam dobre relacje?

„Każdy powinien stworzyć własną definicję sukcesu”

Zdarza się, że w życiu osiągnięty jest status finansowy, zawodowy rodzinny. Pojawia się wówczas pytanie: Co dalej?

To trudne chwile, gdy cele zostały osiągnięte, podróże już nie cieszą. Mentor i Mentee na nowo redefiniują znaczenie słowa „suces”, poszukują poprzez duchowość i sens życia, nowych dróg, by nie popaść w marazm i depresję, która często dotyka osoby z wysokim statusem społecznym. Ważne jest by w tym czasie nie być samemu, nie wchodzić w mętlik myśli i znaleźć odpowiedź na powracające pytania.

Weronika Laura Ławniczak

Mentor i Terapeuta medycyny zintegrowanej

Scroll to Top