Zdrowa organizacja

Rezyliencja – kapitalny kapitał

Rezyliencja – kapitalny kapitał

Rezyliencja – kapitalny kapitał

Rezyliencja to prężność umysłu, niezłomność, prężne podnoszenie się w przypadku przeciwności losu i trudnych sytuacji. Często rezyliencja, nazywana jest odpornością psychiczną, co nie jest poprawnym odniesieniem do tego pojęcia. Rezyliencja jest tematem, który przecina wiele dziedzin, w tym psychologię, socjologię, neurobiologię i edukację. Odnosi się do zdolności jednostki do radzenia sobie ze stresem, przeciwnościami, traumami lub trudnościami oraz rozwija szerszy kontekst kapitału. Umożliwia głęboką introspekcję, sprzyjając lepszemu poznaniu siebie i realizacji osobistych aspiracji.

Rezyliencja – to siła i moc na trudne czasy. Kapitalny kapitał, bez którego żaden lider ani przedsiębiorca nie poradzi sobie w świecie wielkiej zmiennej (VUCA).

Nauka rezyliencji to proces, który obejmuje rozwijanie umiejętności od radzenia sobie z trudnościami i stresem przez budowanie odporności psycho-fizycznej do naturalnego pogłębiania samorozwoju w nowych przestrzeniach, dla których dotąd nie było doświadczenia.

Najlepsza praktyka budowania rezyliencji jest układana indywidualnie i zależy od preferencji osoby, odwagi wewnętrznej, poziomu świadomości. Składa się z wielu technik i metod przełamujących wewnętrzny opór, schemat myślenia. To rodzaj imersji czyli zanurzenia się w sobie by pogłębić obszary, w których dotąd nie było możliwości rozwijać. Zbudowany kapitał rezylientny w istotny sposób podnosi jakość życia. Osoby z wysoką rezyliencją

Od czego zacząć by rozpocząć budowanie jednego z najważniejszych elementów kapitału liderskiego?

  1. Budowanie wspierających relacji: Utrzymywanie i rozwijanie silnych, relacji z rodziną, przyjaciółmi. Oraz w miejscu pracy może znacząco przyczynić się do budowania rezyliencji. Wsparcie społeczne jest kluczowe w zarządzaniu stresem i przeciwnościami.
  2. Dbając o Siebie: Zdrowa dieta, regularne ćwiczenia i odpowiednia ilość snu są istotne dla utrzymania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zdrowe nawyki życiowe pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i poprawiają ogólną odporność.
  3. Umiejętne zarządzanie emocjami i stresami. Nauka różnych technik radzenia sobie ze stresem, takich jak medytacja, mindfulness (uważność). Techniki relaksacyjne, czy prowadzenie dziennika, może pomóc w lepszym zarządzaniu emocjami i reakcjami na stres.
  4. Realistyczny optymizm: Utrzymanie pozytywnego, ale realistycznego nastawienia może pomóc w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami. Optymizm polega na widzeniu możliwości i rozwiązań, a nie tylko na ignorowaniu problemów.
  5. Uczenie się z doświadczeń: Traktowanie przeszkód i wyzwań jako okazji do nauki i wzrostu jest kluczowym elementem rezyliencji. Analizowanie przeszłych doświadczeń i wyciąganie z nich wniosków może pomóc w lepszym radzeniu sobie w przyszłości.
  6. Zaangażowanie w znaczące działania. Angażowanie się w działania, które są dla Ciebie i świata i dają poczucie celu, może zwiększyć odporność i poczucie spełnienia.
  7. Rozwój Umiejętności rozwiązywania problemów: Rozwijanie i stosowanie efektywnych strategii rozwiązywania problemów pomaga w konfrontowaniu wyzwań w sposób bardziej efektywny.
  8. Zdolność do elastycznego dostosowania: Adaptacja do zmieniających się okoliczności i elastyczność w myśleniu i działaniu są ważne w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi zmianami i trudnościami.
  9. Akceptacja Rzeczywistości. Akceptacja tego, że życie obejmuje trudności i wyzwania, może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych frustracji związanych z próbami zmiany niezmienialnych sytuacji.
  10. Rozwój duchowy w pracy i biznesie rozumiany jako Sense of Purpose. Odnoszący się do kultury pracy, która promuje głębsze zrozumienie samego siebie, etycznego działania. Oraz dążenia do większego dobra dla człowieka jako jednostki.

Rozwój rezyliencji

Z pewnością rozwój rezyliencji  to proces adaptacyjny, który umożliwia ludziom powrót do normalnego funkcjonowania. A także doświadczenie wzrostu osobistego po doświadczeniu negatywnych wydarzeń lub wyzwań życiowych. Daje szansę na lepsze powodzenie w zarządzaniu decyzjami zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Zarówno Self Immersion Method buduje kapitał rezylientny, gdyż porusza wiele aspektów w tym zdrowie, odporność, samorozwój. Uniwersalność metody opiera się na empirycznych doświadczeniach, dlatego może być włączana, szczególnie w kontekście osób doświadczających ważnych zmian życiowych.

Badania

Badania wskazują na istnienie związku między wysoką rezyliencją a niższym ryzykiem depresji i lęku. Systematyczny przegląd badań przeprowadzony w kontekście pandemii COVID-19 wykazał, że większość badań (21 z 35) zidentyfikowała statystycznie istotne odwrotne związki między rezyliencją a depresją, a 24 badania znalazły podobne odwrotne związki z lękiem. Jednakże, w ośmiu badaniach nie zaobserwowano statystycznie istotnych związków między rezyliencją a depresją lub lękiem. Wyniki te podkreślają wagę wzmacniania rezyliencji jako środka łagodzącego globalne obciążenie zdrowia psychicznego, szczególnie w czasie kryzysów, takich jak pandemia COVID-19*​. Badania wskazują, że rezyliencja rozwija się poprzez interakcję między wewnętrznymi predyspozycjami a zewnętrznymi doświadczeniami.

Zarówno samoświadomość, zarządzaniem emocjami i zdolność do radzenia sobie ze stresem wszystkie te aspekty mogą być rozwijane poprzez głęboką introspekcję i praktyki samorozwoju. Tylko holistyczne podejście jest możliwe w zbudowaniu rezyliencji. To świadome podejście do potrzeby rozwoju i zadbania o swoją odporność psycho-fizyczną.

Weronika Laura Ławniczak

Trener kompetencji miękkich

Autorka Self Immersion Method

*Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37580860/

Scroll to Top