Zdrowa organizacja

Czym jest holizm w biznesie?

Holizm w biznesie to podejście, które zakłada, że ​​firma nie jest jedynie sumą swoich poszczególnych części. Jest całością, która ma swoje własne potrzeby wartości i cele. Przekraczają często możliwości pojedynczych jednostek. Holizm w biznesie koncentruje się zatem na zrozumieniu współpracy między podmiotami i powiązań między pracownikami organizacji. A także klientami, dostawcami i środowiskiem i zmieniającym się otoczeniem.

Holistyczne podejście, wspiera biznes, który powinien dążyć do współdziałania a nie narzucania formy, włączając do realizacji misji całe zespoły. Holizm w biznesie oznacza, że ​​organizacja powinna uwzględniać aspekty związane z równowagą rozwoju. Te aspekty to troska o środowisko naturalne, równość podstaw i długoterminowe cele nakierowane na dobrostan pracownika w organizacji.

W praktyce, podejście holistyczne w biznesie oznacza:

  • dbanie o dobre relacje z pracownikami
  • wpływ na jakość produktów i usług
  • uwzględnienie wpływu działalności firmy na środowisko

autorka: Weronika Laura Ławniczak

Scroll to Top